Close

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły

Elektroniczna rejestracja kandydatów  -  dostępna od 13 maja 2019 r.


https://nabor.pcss.pl

 

Należy podanie wydrukować i podpisać przez rodziców.

Ubiegając się o przyjęcie do klasy pierwszej należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Do 18 czerwca 2019 r.:  podanie z kwestionariuszem osobowym (do pobrania  z elektronicznej strony naboru lub w sekretariacie szkoły).
  2. Do 18 czerwca 2019 r.: dwa zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem).
  3. Do 25 czerwca 2019 r.: świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach z egzaminu dla uczniów gimnazjum lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o egzaminach dla uczniów szkoły podstawowej (oryginalny zgodnie z terminami rekrutacji).
  4. Do 10 lipca 2019 r.: dla uczniów technikum  i branżowej szkoły: zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie (maks. 3 badania można wykonać w Szpitali Wojewódzkim w Łomży, w dawnym Eskulapie lub w przychodni przy zakładach BONA.).

 

Terminy rekrutacji

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

13 maja do 18 czerwca 2019 r.  do godz. 16.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

po złożeniu wniosku o przyjęcie

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu

od 21 czerwca do 25 czerwca  2019 r. do godz. 16.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do 4 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

5 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia lekarskiego

do 10 lipca 2019 r.  do godz. 16.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

12 lipca 2019 r. o godz. 10.00

 

Dzień otwartej szkoły – 23 maja 2019 r. w godz. 10.00 – 15.00.

Loading...
Loading...