Technik mechatronik

5 letnie (liczba miejsc 15)
Absolwent może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym. Potrafi projektować i wytwarzać części i zespoły urządzeń mechatronicznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych (programowanie maszyn sterowanych numerycznie - CNC), łącząc przy tym elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.

Absolwent posiada umiejętność:

 • projektowania i konstruowania urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • obsługi i programowania robotów przemysłowych,
 • obsługi i programowania sterowników PLC,
 • automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • projektowania i serwisu układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • diagnostyki i naprawy urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych,
 • montaży i demontaży urządzeń i systemów mechatronicznych.

TECHNIK MECHATRONIK MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego,
 • pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

 

Loading...
Loading...