Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4 letnie
Absolwent szkoły potrafi wykonywać następujące zadania tj. organizowanie, wykonywanie, konserwację oraz naprawę urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Będzie kontrolował pracę urządzeń, a także sporządzał kosztorysy oraz oferty i umowy dotyczące urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Absolwent posiada umiejętność:

 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ MOŻE PODJĄĆ PRACĘ W:

 • firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń technicznych energii odnawialnej
 • serwis obsługi w/w urządzeń
 • firmy zajmujące się montażem kotłowni ekologicznych,
 • firmy dystrybutorskie i doradcze zajmujące się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 • hurtownie instalatorstwa sanitarnego,
 • centra ekologicznych systemów grzewczych w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii,
 • w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przysyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne)
 • w administracji publicznej.

 

Loading...
Loading...